Header gbg innebandyv2

Kallelse till årsmöte i IBK Göteborg.

Publicerad 2019-05-05 16:55
8f627642 1bbd 49ba ab71 5d30998207d6
Alla medlemmar kallas till årsmöte den 4 juni kl 18.00 i Torpahallen. Möteshandlingar kommer finnas att tillgå 14 dagar innan på kansliet eller på plats på årsmötet. Valberedningens förslag på ny styrelse för föreningen presenteras här:

Valberedningens uppdrag inför ordinarie årsmöte 2019 har varit att föreslå kompetenta personer för följande platser i styrelsen:

Ordförande 1 år – Nyval

Ledamot 2 år – Nyval

Ledamot 2 år – Nyval

Ledamot 2 år – Nyval

Suppleant 2 år – Omval

Enligt föreningens stadgar väljs Ordförande på 1 år och väljs till posten ordförande. Övriga ledamöter väljs av årsmötet på 2 år, fördelat med 4 ledamöter per årsmöte, som ledamot med lika rösträtt i styrelsen och arbetar utifrån konstituerande möte (rollfördelning inom styrelsen).

Nedan förslag från Valberedningen är hur Valberedningen tänkt i samråd med berörda personer. Det är sedan upp till kommande styrelse att formera sig så som kommande styrelse känner är bäst lämpat för att lösa förtroende uppgiften på bästa sätt.


Ordförande 1år (Nyval)

Huvudansvarig för föreningens verksamhet och skall fördela arbetet i styrelsen och se till att det av årsmötet uppsatta mål följs och att stadgar följs. Ansvarig för personal Firmatecknare med kassören.

Dennis Årén


Ledamot 2 år (Nyval)

Med inriktning Dam 2 och Allsvenskan.

Johan Aremyr


Ledamot 2år (Nyval)

Med inriktning socialverksamhet och innebandyskolan.

Jesper Björklund Greter


Ledamot 2år (Nyval)

Med inriktning på barn och ungdom och ansvarig för föreningens policy och värdegrund.

Håkan Kraft.


Suppleant 2år (Omval)

Thomas Sahlsten


Sittande (Sittande)

Kassör 1år kvar

Med ansvar för föreningens bokförening och ekonomi. Firmatecknare tillsammans med Ordförande

Jeanette Härstedt


Ledamot 1år kvar. (Sittande)

Senioransvarig och huvudansvarig för föreningens seniorlags budgetar. Med ett speciellt huvudansvar på herrsidan då sportchef saknas.

Magnus Söderqvist Wall


Ledamot 1 år kvar (Sittande)

Med inriktning på ungdomslag och utveckling av det samma.

Christoffer Adolfsson


Ledamot 1år kvar (Sittande)

Ansvar för föreningen materiel och föreningens kiosker.

Robert Sahlsten


ÖVRIGT

Nuvarande valberedning (Fredrik Pedersen och Magnus Norman) ställer inte upp för omval. Vi tackar för förtroendet och äran att få arbeta med en rolig och viktig roll i en fin förening.

Vi lämnar med varm hand över genom att lämna förslag på ny valberedning.

Niklas Sjöström, medgrundare till föreningen och tidigare ordförande.
Leif Palmqvist, tidigare ledamot och Vice ordförande i föreningen

Nuvarande valberedningen vill lämna över till kommande att se över könsfördelningen i styrelsen, men belysa att det är upp till medlemmarna att engagera sig och själva vara med och besluta om vilken styrelse man vill ha.

Göteborg Innebandy
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub