Header gbg innebandyv2

Medlemmar

Medlemmar i en ideell förening är inte att likna vid de så kallade medlemmar som en del företag har. Det kommersiella har lånat begreppet därför att medlemskapet i en förening har så hög status.

En medlem i en ideell förening likt Göteborg Innebandy (IBK Göteborg) är en ägare av föreningen med möjlighet att på årsmötet påverka föreningens framtid och ledning.
En föreningsmedlem har möjlighet att bli en av föreningens förtroendevalda. I en förening är alla jämlika. Alla har samma rättigheter och skyldigheter. Inga för föreningen avgörande beslut kan fattas utan att medlemmen har möjlighet att påverka.

Göteborg Innebandys verksamhetsår är 1 maj till 30 april, och föreningens årsmöte skall hållas innan juni månads utgång.
Kallelse går ut via ortspressen och via anslag på plats där föreningen är verksam, kallelsen ska skall göras senast tre veckor innan datum för årsmötet.

Medlem som under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt, medlem som ej har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Motioner och förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet.
Motioner och förslag ed betydande ekonomisk karaktär, förslag om ändringar i stadgar, nedläggning eller sammanslagning skall göras så att det i god tid till kallelsen (tre veckor innan möte) kan bifogas kallelsen.

För ytterligare information, läs Göteborg Innebandys stadgar, eller kontakta styrelsen direkt eller via kansliet.

Md 1457358225 0008 triumf glass logotyp 300x265
Md image 2016 06 02 09.52
Md ibk gbg klubbshop banner 6842
Md ladda ned
Md nordic wellness logo no symbol cmyk2
Md 001 120x120
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub