Header gbg innebandyv2

Valberedningen informerar 2019-02-27

Publicerad 2019-02-27 13:37
Loggo ibk
Föreningen står inför årsmöte och som tidigare tillkännagivits så har sittande ordförande Niklas Sjöström flaggat för att han inte ställer upp för nyval på ordförandeposten.

Förutom ordförande är det alltid i föreningens bästa att många engagera sig som ledamöter och suppleanter alternativt står till styrelsens förfogande för smågrupper och projekt inom föreningens regi.

Valberedningen vill ha in förslag på kandidater till styrelsen, valberedningen vill prata med dessa kandidater för att motivera och vara öppna med vad som förväntas och vad som kan tänkas vara aktuellt i "belastning" (men också vad det finns för vinning med att engagera sig).

Valberedningen har som mål att kunna presentera ett förslag på styrelse i mitten av april Det är sedan medlemmar på årsmötet som väljer styrelse. Det är inte valberedningen som väljer styrelsen.

Är du intresserad?

Maila mig (Fredrik Pedersen) 0735-045239 eller frepedersen@gmail.com

För nyval/omval till årets årsmöte ska det väljas:

1 Ordförande (1 år)

3 ledamöter (2 år)

Samt ny valberedning/delar av ny valberedning


Med vänlig hälsning

IBK Göteborg Valberedning via sammankallande

Fredrik Pedersen

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub